שבת 29 ינואר 2022   כניסה למערכת  

 

 הודעות

 

 נושאי הלימוד

כללי
פיסיקה לכיתה ט' | פיסיקה תיכונית | "העולם המופלא"

 
3 יח"ל


כיתה י'

כיתה יב' 

 

5 יח"ל
 

כיתה י'

כיתה יא'
חשמל

כיתה יב'

 

 

 

 

 מסמכים
 כותרתתאריך שינויגודל 
 צוות המורים
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079