שבת 29 ינואר 2022   כניסה למערכת  
 הבעה ז' ח'

 הודעות
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 פער בין דורי
צפה בסרטון וענה על השאלות הבאות:
1.מה התופעה הלשונית המתוארת בסרטון?
2. מדוע לדעתך תופעה זו קיימת בשפה?
3. התחלקו לזוגות בחרו שתי דמויות וכתבו דו שיח ברוח הסרטון.


 כתיבת טיעון
צפה בסרטון
1. מהי הטענה המוצגת בסרט
2. מהם הנימוקים לטענה
מהן הדוגמאות שתומכות בטענה?
הבע דעתך לנושא תוך כדי שימוש נכון בדגם של כתיבת פסקת טיעון.

 מצגות
 כותרתתאריך שינויגודל 
משלימי שם ומשלימי פועל29/11/2012313.50 KBהורדה
חלקי דיבור וצירופי סמיכות29/11/2012228.00 KBהורדה
 מצגות לשימוש עם ערכות הצבעה
 קישורים
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079