יום רביעי 29 יוני 2022   כניסה למערכת  

 

 חיפוש באתר

 הודעות

הודעה לתלמידי יב' פסיכולוגיה
ב 18.4.2012 תתקיים מתכונת בפסיכולוגיה- העזרו במיקוד המפורט המופיע באתר זה (ראו במסמכים מטה)

ב 2.5.2012 תתקיים הבגרות בפסיכולוגיה בדרך כלל מתחילה בשעה 9:00 תתעדכנו!!! 

נפגש במפלס יב בשעה 8:30

בהצלחה, לילך

 

שימו לב

תרגלו לקראת הבגרות בעזרת המתכונות- מועד א' ומועד ב' סרוק באתר זה: במסמכים

ראו מסמכים חדשים לבגרות 2012

 נושאי לימוד

פסיכולוגיה לכיתה י'
מבוא לפסיכולוגיה

פסיכולוגיה לכיתה יא'
פרק הלחץ

 מסמכים
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079