יום חמישי 26 מאי 2022   כניסה למערכת  

 

 חיפוש באתר

 הודעות
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 נושאי הלימוד
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 אנרגית חום
 אנרגיה חשמלית
 מסמכים
 כותרתתאריך שינויגודל 
אינטראקציה וכוחות 225/12/2009107.00 KBהורדה
מאפייני כוחות03/03/2010120.50 KBהורדה
אינטראקציה וכוחות125/12/2009318.50 KBהורדה
3חוקי ניוטון 19/11/2011110.82 KBהורדה
פיזיקה 422/11/200972.50 KBהורדה
פיזיקה 5,622/11/2009846.50 KBהורדה
סיכום אנרגיה בכל מקום04/05/201048.00 KBהורדה
פיזיקה 12322/11/2009618.00 KBהורדה
פיזיקה 7,8,922/11/2009426.50 KBהורדה
דף מטרים למבחן14/04/201046.00 KBהורדה
תרגיל רכבת הרים 04/05/2010172.92 KBהורדה
כוחות וחוקי ניוטון (גבי)02/11/20114.89 MBהורדה
מעגלים חשמליים (אירנה)15/04/20125.00 MBהורדה
תרגילי חזרה לקראת מבחן המפמר (גבי)03/05/2012190.00 KBהורדה
תנועה בקו ישר (גבי)13/09/20111.32 MBהורדה
תנועה בקו ישר (דוד)19/11/2011477.58 KBהורדה
עבודת כיתה 27-11-2011 (גבי)04/12/2011167.44 KBהורדה
חוויה פיסיקלית - אנרגיה 11-12-2011 (גבי)13/12/20113.41 MBהורדה
חוויה פיסיקלית - אנרגיה כובדית - ניסוח כמותי (גבי)29/01/20121.41 MBהורדה
חוויה פיסיקלית - אנרגיה קינטית - ניסוח כמותי (גבי)07/02/20121.64 MBהורדה
אנרגיה - מצגת של שיעור 20-11-2011 כולל תרגילים בסוף(גבי)21/11/201190.69 KBהורדה
המרות אנרגיה - היבט איכותי (גבי)17/01/20123.40 MBהורדה
חוויה פיסיקלי - אנרגיה 2 (קובץ pdf גבי)31/12/20111.90 MBהורדה
חוויה פיסיקלית - המרות אנרגיה - ניתוח כמותי (גבי)26/02/20122.60 MBהורדה
חוק אוהם ומעגלים חשמליים (גבי)23/04/20121.22 MBהורדה
חשמל - חוק אוהם (אירנה)15/04/20121.22 MBהורדה
כוחות וחוקי ניוטון - לבוחן ללא מקבילית הכוחות (גבי)04/11/20113.60 MBהורדה
חוויה פיסיקלית - חום וטמפרטורה (גבי)31/05/20125.67 MBהורדה
חוויה פיסיקלית - כוח מסה ומשקל (גבי)09/01/20121.98 MBהורדה
חוויה פיסיקלית - ממטענים חשמליים עד אנרגיה חשמלית (גבי)30/03/20123.95 MBהורדה
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079