יום חמישי 18 אפריל 2024   כניסה למערכת  
 חיפוש באתר

  

צוות מורי המתמטיקה מברך אתכם, עם סיום שנת הלימודים.

על מנת להגיע לכיתה יא' ברמת מוכנות טובה, מוגשת לכם בזה עבודת-קיץ.

בשבועיים הראשונים של שנה"ל הבאה יתקיים מבחן, שיתבסס על השאלות שלהלן.

הכנת העבודה והגשתה הן תנאי להיבחנות במבחן.

יש להגיש את העבודה בצורה מסודרת בקלסר או ניילון.

 עבודות להגשה
 מסמכים
 תכנון שבועי
 כותרתתאריך שינויגודל 
 דפי עבודה
 סרטוניםד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079