יום חמישי 26 מאי 2022   כניסה למערכת  

כיתה יא' - 4 יח"ל

 

 חיפוש באתר

 הודעות

לכל מי שמעוניין להוציא דפי נוסחאות חדשים במתמטיקה לתלמידי 3, 4, 5 יח''ל, כולל דפי נוסחאות מורחבים:

הם נמצאים באתר המפמ"ר תחת הכותרת "חטיבה עליונה" ,להלן הקישור :

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/

 מסמכים
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079