יום חמישי 26 מאי 2022   כניסה למערכת  

כיתה י' - 3 יח"ל
שלום לתלמידינו החביבים,

 

על מנת להביאכם למוכנות מירבית,  יהיה עליכם ,בנוסף לכל הדרישות והמשימות, להכין מדי שבוע "מיני-מתכונת" ולהגישה למורתכם.

יצויין, כי כל מאחת מהמטלות ("מיני-מתכונות") חייבת להימסר במועדה.

מטלה, שמסירתה תתעכב,מכל סיבה שהיא - לא תתקבל!!!

 

המטלה מפורטת  במדור  "עבודות".

בפתחה של מחצית ב' מובאת לפניכם גם הנוסחא, על-פיה יחושב "ציון המגן" לשאלון 801 .

 חיפוש באתר

 חומרי לימוד
 כותרתתאריך שינויגודל 
משפטי מפתח בגאומטריה אנליטית21/04/201528.82 KBהורדה
דף מטרים למבחן בתאריך 25.1016/10/201712.58 KBהורדה
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079