יום חמישי 26 מאי 2022   כניסה למערכת  

כיתה יא' - 3 יח"ל
שלום לכם, תלמידי יא' החביבים,

במדור "עבודות" מובאת לפניכם הנוסחא , על פיה יחושב הציון הבית ספרי לשאלון 803 .

באותו מדור מפורסמת טבלה, המפרטת 10 "מטלות-מתכונת" ומועדי הגשתן.

על מנת להגיע למוכנות מירבית,  מומלץ לכל לומד  להכין את "מטלת המתכונת" ולהגישה במועדה  (לא תתקבל מטלה , שמסירתה תתעכב מכל סיבה שהיא).

  מורות הצוות מאחלות לכם  למידה משמעותית , פוריה ומפרה.

 זכרו, כי אין עולים בסולם כשהידיים בכיסים....

 חיפוש באתר

 עבודות
 חומרי לימוד
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079