יום רביעי 29 יוני 2022   כניסה למערכת  

 

 חיפוש באתר

 הודעות
 נושאי לימוד

מדע וטכנולוגיה לכיתה ז'
הנחיות ודפים מטרימים | טכנולוגיה | עולם של חומרמערכות בגוף האדם | מים

מדע וטכנולוגיה לכיתה ז' - קבוצת הלימוד של ענת עזר

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'
הנחיות ודפים מטרימיםכימיה | תקשורת וחושים | חקר בחממה | רביה | אינטראקציה וכוחות אקולוגיה

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'  - קבוצות הלימוד של גלית בויאנשו
מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'  - קבוצת הלימוד של דפנה מנדלסון

מדע וטכנולוגיה לכיתה ט'
הנחיות ודפים מטרימים | התא | הזנה | גנטיקה | אקולוגיה | מעורבות האדם

מדע וטכנולוגיה לכיתה ט'  - קבוצות הלימוד של אמיר מיכאל

 משימות מתוקשבות

מדע וטכנולוגיה לכיתה ט' - קבוצות הלימוד של מנדלסון דפנה | בדרך החקר

 

כימיה ט'- ריקי ושרון סיכום לקראת הבחינה

 קישורים
 חדשות צעירים במדע (מכון ויצמן)
 סיכום נושא החקר


Make your own mind maps with Mindomo.

ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079