יום חמישי 26 מאי 2022   כניסה למערכת  
 מיקרואורגניזמים

 מיקרואורגניזמים
הנושא מיקרואורגניזמים שונה מנושאים אחרים בתכנית הלימודים, משום שהוא מתמקד בקבוצה של יצורים (אורגניזמים) ולא בתהליכים או במערכות. 
יתרה מזו, המיקרואורגניזמים, היצורים הזעירים, שייכים לקבוצות מיון (קבוצות סיסטמטיות) שונות: חיידקים, חד-תאיים כמו פרוטוזואה, אצות ופטריות. 
העניין ביצורים הזעירים הוא רב בשל תפוצתם הנרחבת, בשל התפקוד החשוב (אם כי לא תמיד נראה לעין) שהם ממלאים בביוספרה ובשל חשיבותם לחיינו ולקיומנו. 
חלק מיחסי הגומלין שהם מקיימים עם יצורים אחרים מתבטאים במחלות באדם, בבעלי חיים ובצמחים. 
ההבנה שמחלות נגרמות על ידי יצורים זעירים, ולא על ידי שדים ורוחות, הייתה שלב חשוב בהיסטוריה של הביולוגיה. 
עם גורמי המחלות נמנים גם הנגיפים (הווירוסים), שאינם מתפקדים כיצורים חיים במלוא המשמעות של המושג "חיים" מבחינת המטבוליזם, 
ולאחרונה נתגלו בין גורמי המחלות גם הפריונים, שאינם יצורים חיים אלא חלבונים שעברו שינוי.
לכל אלה יש משמעויות רפואיות וכלכליות נרחבות. בשנים האחרונות גוברת בחקלאות ובתעשייה החשיבות של היישומים הביוטכנולוגיים, 
שבהם משתמשים במיקרואורגניזמים לייצור חומרים ולהנדסה גנטית.
בהוראת הנושא יודגש הקשר של המיקרואורגניזמים לחיי יום יום.
 
להורדת קובץ ובו פירוט נושאי הלימוד - שהם החומר למבחנים למתכונות ולבגרות

 קובץ הוראות מפורט לעבודה באקסל (קובץ זה אין להכניס למבחן הבגרות)

קובץ הוראות רשמי שניתן להשתמש בו גם במתכונת ובבגרות במעבדה וגם בבגרות המתוקשבת בנושא מיקרואורגניזמים

 תרגול
 שאלון מחקר יחידה מתוקשבת

 
 המחקר יכלול  3 שאלונים שיישלח אליכם קישור אליוו-
שאלון 
ציפיות בתחילת השנה,
 שאלון לאחר המתכונת הארצית ושאלון מסכם זמן קצר לאחר הבגרות המתוקשבת.
קישור לשאלון שלאחר המתכונת המתוקשבת

https://docs.google.com/forms/d/17raagl-kssuNSFw1B4mrW2K2PGt23HopX9xqI0iO3iI/viewform

 מצגות נחשון - מרכז משאבים ביולוגיה
 גידול חיידקים בתרבית
 יצירת נבגים פעילות מבוטליזם לבוטקס
 עמידות לאנטיביוטיקה בחיידק Staphylococcus aureus
 סיפורו של החיידק Helicobacter pylori
 חיידק הלגיונלה
 ייצור אתנול ומתאן כמקורות אנרגיה בתהליכי נשימה חיידקית
 סרטונים
 העשרה
 בוחן 1
 בוחן 2 - אנטיביוטיקה
 כותרתתאריך שינויגודל 
אנטיביוטיקה קובץ וורד04/03/201359.50 KBהורדה
אנטיביוטיקה קובץ אקסל04/03/201334.00 KBהורדה
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079