יום ראשון 28 נובמבר 2021   כניסה למערכת  
 חיפוש באתר

 

 הודעות

 

 שנה טובה!!!

 

 שכבת י"ב
 שכבת י"א

 

שכבת י"א

זוגיות ואהבה בשירה העברית

 

 

 

משימת חקר – שיר שלא נלמד 

 

לשון ציורית
תופעות מבניות
דימוי
חזרה, אנאפורה
האנשה
גלישה/פסיחה
מטאפורה
מבנה – מעגלי, מדורג
סמל
ניגוד
אוקסימורון
קשר בין בתי השיר
מוטיב
אורך השורות, אורך הבתים
אלוזיה/ארמז/רמיזה
 
שאלות ושאלות רטוריות
 
אירוניה
 
הגזמה
 
פנייה לנמען
 

 

 

הדגמה - מפת חשיבה על השיר "פגישה, חצי פגישה" / רחל

 

ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079