יום ראשון 28 נובמבר 2021   כניסה למערכת  

המזרח התיכון

 

 נושאי הלימוד - כיתה יב'
 חיפוש באתר

 הודעות

מפורסם קובץ החומר עם המיקוד של משרד החינוך לפרקים של א"י ומזרח תיכון למתכונת ולבגרות.

בחינת המתכונת תתקיים ביום ה' ה-16.6.2011.

בהצלחה!

צוות ג"ג

 

 מסמכים
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079