יום שישי 27 מאי 2022   כניסה למערכת  
 יחידת העמקה - תלקיט

 חיפוש באתר

 הודעות

 

תלמידים יקרים

במחצית ב לא יערך מבחן שכבתי, ותלמידי כיתות ט יגישו תיק עבודות. את תיק העבודות יש להגיש בזוגות ובכתב יד. העבודות נמצאות תחת הכותר 'מסמכים' בהמשך הדף. את העבודות יש להגיש בתאריכים שיקבעו על-ידי המורים לאזרחות ובהתאם להנחיות שלהם.

אנו מקוים שלימוד יחידת ההעמקה 'זכויות חברתיות' יעורר בכם מודעות לבעיית העוני בחברה הישראלית.

בהצלחה ובהנאה, צוות אזרחות ט.

 מסמכים
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079