יום חמישי 18 יולי 2024   כניסה למערכת  
 תכנית התקשוב הלאומית

 שילוב תקשוב בהוראה ולמידה-הל"ה
א. כל מורה צריך לבנות יחידת הוראה מתוקשבת מתוך תכנית הלימודים הבית ספרית השנתית. 
    חלוקת עבודה  בצוות לפי שלושת שכבת הגיל (ז-ט).
ב. כל יחידה תשלב תהליך הוראה חדשני ותכלול פיתוח מיומנות מחשוב ומידע   מגוונות מיומנויות המאה ה-21. 
ג. בכל יחידה יש לציין את הפעילות הנדרשת מהתלמיד.  
ד. צוות המורים יעלה את הפעילות לפורטל הבית ספרי. 
 
העזרו בקישורים המופיעים בדף זה על מנת לבנות את יחידות ההוראה שלכם.
או בקישור הבא: http://www.only2clicks.com/pages/atarim
 
 אתרי תוכן כלליים
 אתרי תכן אנגלית
 אתרי תכן גיאוגרפיה ומבת
 אתרי תוכן הסטוריה
 אתרי תוכן מדע וטכנולוגיה
 אתרי תוכן מתמטיקה
 אתרי תוכן תנ"ך
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079