יום שישי 10 אפריל 2020   כניסה למערכת  

כיתה יא'

 חיפוש באתר

 נושאי הלימוד
 שומנים
 חלבונים
 חומצות ובסיסים
 חמצון וחיזור
 כותרתתאריך שינויגודל 
חמצון וחיזור1 - קביעת דרגות חמצון ותגובות חמצון חיזור_201625/11/201575.00 KBהורדה
חמצון וחיזור_תרגול בעזרת המחשב25/11/2015156.50 KBהורדה
פעילות יחסית של מתכות - מחוון לדוח לדוגמה09/03/201566.00 KBהורדה
פעילות יחסית של מתכות - דוח לדוגמה09/03/201525.73 KBהורדה
פעילות יחסית של מתכות - הנחיות09/03/201532.50 KBהורדה
שאלת בגרות בחמצון-חיזור סטויכיומטריה_פתרון_ב23/12/2014189.28 KBהורדה
שאלת בגרות בחמצון-חיזור סטויכיומטריה_פתרון_א23/12/2014273.95 KBהורדה
שאלת בגרות בחמצון-חיזור סטויכיומטריה_ב23/12/2014173.76 KBהורדה
שאלת בגרות בחמצון-חיזור סטויכיומטריה_א23/12/2014179.26 KBהורדה
עוד תרגיל בחמצון וחיזור17/12/201418.19 KBהורדה
חמצון וחיזור - שאלות רבות ברירה ושאלות קצרות - פתרון03/12/201485.50 KBהורדה
חמצון וחיזור - שאלות רבות ברירה ושאלות קצרות03/12/201452.50 KBהורדה
חמצון וחיזור123/09/201339.52 KBהורדה
חמצון וחיזור4 – דרגת חמצון מינימלית ומקסימלית19/12/20122.04 MBהורדה
פתרון דף תרגילים עם שאלות רבות ברירה10/03/2011145.00 KBהורדה
מעבדה חוקרת – רמה I – פעילות יחסית של מתכות16/02/201132.50 KBהורדה
חמצון וחיזור3 – איור לתגובה של הלוגנים עם יוני הלוגנים16/02/201183.61 KBהורדה
חמצון וחיזור 3 08/02/2011115.00 KBהורדה
תוכנית הלימודים בחמצון וחיזור01/02/201124.00 KBהורדה
חמצון וחיזור 226/01/2011227.00 KBהורדה
 מבנה וקישור
 כותרתתאריך שינויגודל 
2015_סרטון שממחיש המסה18/03/201510.06 KBהורדה
2015_רשימת שאלות אמריקאיות מבגרויות ספר צהוב+פתרונות18/03/201598.36 KBהורדה
2015_טבלה מסכמת של כל סוגי הסריגים ברמות הבנה שונות17/03/2015896.28 KBהורדה
2015_פתרון מבחן חומצות ובסיסים עם שאלה בחומרים מולקולריים בסופו17/03/2015702.92 KBהורדה
2015_חומרים מולקולריים - תרגול 317/03/2015375.46 KBהורדה
2015_דף לימוד ותרגול מסיסות פתרון 17/03/2015382.00 KBהורדה
2015_דף לימוד ותרגול מסיסות17/03/20152.46 MBהורדה
2015_תרגול רתיחה ומסיסות11/03/2015148.80 KBהורדה
2015_מאמר תכונות של חומצות קרבוקסיליות+איורים11/03/201560.43 KBהורדה
2015_מסיסות של חומצות קרבוקסיליות במים11/03/201545.13 KBהורדה
2015_מסיסות של שלושה כהלים במים11/03/201581.95 KBהורדה
2015_איורים וטמפרטורת רתיחה של הקסאן הקסאנון והקסאנול11/03/201570.25 KBהורדה
2015_סיכום - המסה במים ותגובה עם מים26/02/201537.50 KBהורדה
2015_חומרים מולקולריים_תרגול 226/02/20151.66 MBהורדה
2015_חומרים מולקולריים וקשרים בין מולקולריים_תרגול126/02/20152.55 MBהורדה
2015_מצגת חומרים מולקולריים וקשרים בינמולקולריים05/02/20156.43 MBהורדה
בוחן חזרה על קשרים כימיים 2014 - פתרון22/10/201484.50 KBהורדה
טבלה מסכמת לתיאור סוגי הסריגים ב-3 רמות03/09/2014896.28 KBהורדה
בוחן חזרה על קשרים כימיים_פתרון וניקוד13/10/2013208.67 KBהורדה
קבוצות פונקציונליות - תרגול08/10/2013517.50 KBהורדה
פתרון בוחן קשרים בינמולקולריים וחומצות ובסיסים26/02/20131.23 MBהורדה
קשרים בינמולקולריים- איך מנמקים הבדלי טמפרטורת רתיחה15/02/2013636.50 KBהורדה
קשרים בינמולקולריים - מצגת15/02/20136.24 MBהורדה
קשרים בינמולקולריים מסיסות 2-איך מנמקים הבדלים במסיסות09/02/201378.00 KBהורדה
קשרים בינמולקולריים1 + פתרון חלקי09/02/20132.02 MBהורדה
קבוצות פונקציוניות מצגת 02/02/20133.64 MBהורדה
חוזק הקשר הקוולנטי פתרון הבוחן24/10/2012241.00 KBהורדה
חוזק הקשר הקוולנטי - תרגול ופתרונות20/09/20121.09 MBהורדה
חוזק הקשר הקוולנטי - תרגול20/09/2012903.00 KBהורדה
חוזק הקשר הקוולנטי - הסברים ותרגול20/09/20122.56 MBהורדה
ארבעה סוגי סריגים ברמות הבנה שונות02/09/20126.42 MBהורדה
טבלה מסכמת של כל סוגי הקשרים - להדפיס ולזכור14/03/201259.50 KBהורדה
דף עבודה 3 במבנה וקישור11/11/2011104.00 KBהורדה
דף עבודה 2 מבנה וקישור11/11/2011594.50 KBהורדה
דף עבודה 1_חזרה על כתה יוד11/11/201169.50 KBהורדה
קבוצות פונקציונאלית - תרגול דרכי כתיבה שונות17/10/2011506.50 KBהורדה
חוזק הקשר הקוולנטי2 - סיכום הגורמים המשפיעים17/10/201120.50 KBהורדה
בוחן סריגים מולקולריים וחמצון חיזור פתרון14/04/2011228.00 KBהורדה
עבודה במבנה וקישור_פתרון12/03/20113.16 MBהורדה
חומרים יוניים - אנימציה של המסה10/03/201126.00 KBהורדה
מבחן 1 יא – קשרים כימיים – עמודים לקריאה מן הספר 23/11/201020.00 KBהורדה
מבחן 1 יא – סריגים: שאלות ופתרונות23/11/201026.50 KBהורדה
מבחן 1 יא – העבודה במבנה וקישור שנתנה שושי23/11/201057.50 KBהורדה
 סטויכיומטריה
 כותרתתאריך שינויגודל 
פתרון חלק ראשון של דף התרגילים15/10/201517.56 KBהורדה
דף תרגילים ראשון סטויכיומטריה תשע"ו15/10/2015175.00 KBהורדה
יג_עוד תרגילים פתורים_סגורות ופתוחות22/09/2015167.00 KBהורדה
יב_עוד תרגילים_סגורות ופתוחות22/09/2015150.00 KBהורדה
יא_ועוד תרגילים פתרוים22/09/2015114.50 KBהורדה
י_עוד תרגילים פתורים22/09/2015103.00 KBהורדה
ט_תרגילים פתורים22/09/2015247.00 KBהורדה
ח2_ריכוזים ב22/09/201543.00 KBהורדה
ח1_ריכוזים א22/09/2015458.58 KBהורדה
ח_סטויכיומטריה עם גזים22/09/20151.50 MBהורדה
ז_תרגילי חזרה עם פתרונות22/09/201567.50 KBהורדה
ו_תרגילים עם מספר אבוגדרו_פתרון22/09/201531.00 KBהורדה
ה_תרגילים עם מספר אבוגדרו22/09/201522.50 KBהורדה
ד_פתרונות לעמודים 1-7 בדף לימוד ותרגול22/09/2015119.00 KBהורדה
ג_דף לימוד ותרגול בסטויכומטריה22/09/20152.34 MBהורדה
ב_מי מפחד מחזקות? - תודה לרותי שטנגר22/09/2015100.00 KBהורדה
א_תוכנית הלימודים+עמודים ללימוד ותרגול מן הספר 'יחסים וקשרים'22/09/201533.50 KBהורדה
פתרון שאלת בגרות - שאלה 4 199926/10/201476.50 KBהורדה
מעבדת הדגמה בתגובת שיקוע02/10/201429.76 KBהורדה
לחץ נפח טמפרטורה מספר מולים17/09/2014295.15 KBהורדה
שאלה פתוחה בסטויכיומטריה - בעיקר נוסחה ראשונה לחישובי מולים27/10/201314.35 KBהורדה
שלוש שאלות מבחינות בגרות - אחת עם פתרון11/05/2012126.50 KBהורדה
תמונות07/01/20121.02 MBהורדה
עבודה בסטוכיומטריה ומבנה וקישור + פתרון (לילך)06/01/2012261.00 KBהורדה
שתי שאלות פתוחות16/12/201122.50 KBהורדה
שאלות 'אמריקאיות'01/12/201150.50 KBהורדה
תוכנית הלימודים וחוברת תרגול24/11/20112.34 MBהורדה
מבחן 116/12/201033.50 KBהורדה
מבחן 1 יא – שאלות סגורות בסטויכיומטריה עם פתרון13/12/201047.00 KBהורדה
מבחן 1 יא – תרגילי סטויכיומטריה פתורים על ידי רונית אגוזי13/12/2010116.00 KBהורדה
מבחן 1 יא - עמודים לקריאה בסטויכיומטריה13/12/201019.00 KBהורדה
ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079